Базові умови, ціна та тарифи на послуги з факторингу

1 . Вид операції : факторинг з регресом Завдання факторингу полягає в забезпечені ефективної системи взаємовідносин покупця та постачальника…

Захист прав споживачів

Кожен споживач фінансових послуг ТОВ «ФК «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» має право звернутися до ТОВ «ФК «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ» яка надавала фінансові…

Викуп кредитів

У Вас відкритий кредит в банку, який Ви не можете погасити? Вашу проблему можна вирішити за допомогою факторингу: викупити кредит з дисконтом,…

Викуп проблемних активів банків

Викуп проблемних активів банків (в тому числі аукціони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Сьогодні в Україні можна, як викупити…

Робота з простроченою заборгованістю

Нерідко виникає ситуація, коли Ваш дебітор своєчасно не здійснює платежі по кредитам, тим самим накопичуючи свої борги. Якщо Ви потрапили…