Цесія чи факторинг?

Цесія – це відступлення права вимоги до боржника. За умови наявності низки додаткових ознак, аналіз яких наведено нижче, правовідносини з цесії набувають статусу факторингу. Як наслідок, до них висуваються додаткові законодавчі вимоги, недотримання яких спричинить негативні наслідки для обох сторін. Проте цесія не завжди перетворюється у факторинг. Наразі ми більш детально зупинимось на складових такого правовідношення, одночасно визначивши умови, коли договір факторингу втрачає силу.

Договір факторингу: предмет і сторони

Предметом договору факторингу може бути два різновиди прав грошової вимоги:

  1. Наявна вимога, за якою вже настав термін платежу;
  2. Майбутня вимога, яка виникне в майбутньому.

Тому першою ознакою, що уклавши цесію, ви де-факто уклали договір факторингу, є саме грошова вимога в якості предмету договору. Бо договір цесії може передбачати відступлення як грошової, так і не грошової вимоги.

Інший важливий момент – це суб’єктний склад правовідносин з факторингу. Він є достатньо особливим, оскільки список тих, кому дозволено укладати факторингові угоди чітко визначений законодавством.

Клієнт, або той, хто продає – це суб’єкт підприємницької діяльності, який може бути як фізичною, так і юридичною особою. Фактор, той, хто купує – це банк, чи інша фінансова установа, з ліцензією на здійснення факторингових операцій.

Зауважимо, що на практиці нерідко трапляється, коли суди встановлюють недійсність правочину лише на основі, що жодна зі сторін договору з відступлення права вимоги не є фінансовою установою. Проте подібний підхід судів є формальним. Він не враховує, що дослідження відповідності суб’єктного складу учасників правовідношення вимогам законодавству здійснюється лише після аналізу самого змісту правовідношення. То ж це рішення можна буде оскаржити

Оплатність договору

Основним, чим договір факторингу відрізняється від звичайної цесії, це ознака оплатності договору. Тобто Фактор отримує право вимоги у Клієнта за плату, що має бути чітко визначено в договорі.

Розмір плати зазвичай чітко вказується в договорі як «плата за договором», «вартість відступлення», «ціна відступлення» тощо. Крім того, ця плата може існувати у формі різниці між реальною ціною вимоги і ціною, передбаченою в договорі, право вимоги за яким передається.

Також нерідко суди визначають плату за договором факторингу як відсотки та штрафи, виставленні боржнику за порушення його зобов’язань, які він має в майбутньому сплатити новому кредитору.

Таким чином, якщо одна особа купує в іншої право вимоги до боржника в розмірі 1000 грн та сплачує за це 500 грн, зазначені правовідносини і є факторингом

І вже після встановлення такої ознаки договору, як оплатність, можна встановлювати відповідність суб’єктного складу правовідношення вимогам чинного законодавства. Якщо ж така ознака відсутня, і особа сплачує за придбання права вимоги суму, еквівалентну розміру права вимоги, то такі правовідносини не є факторингом.

Встановлення ознаки оплатності в правовідносинах свідчить, що сторони уклади між собою договір факторингу. Тому вони зобов’язані відповідати усім перерахованим вище законодавчим вимогам. Якщо ці положення не будуть дотримані, то це стане засадою для визнання договору недійсним. Такий договір вважатиметься недійсним з моменту його укладення. А отже, він не створить юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю. У такому випадку буде  застосована реституція: сторони зобов’язані повернути одна одній все, що набули внаслідок укладення такого договору.

Аби уникнути подібних наслідків та не турбуватись про можливе визнання судом недійсним договору з відступлення права вимоги, необхідно свідомо підходити до виконання вимог законодавства щодо кожного елементу договору. В цьому Вам фахово допоможуть юристи ТОВ «Факторингова Компанія «Стандарт Кепітал».

Вікторія Куракіна, адвокат, провідний юрисконсульт ТОВ «ФК «Стандарт Кепітал»

 

 

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *