Чому в Україні погано розвивається факторинг?

Виглядає дивним, але в країні, в якій нараховується більше 2 мільйонів офіційних боржників, факторинг досі не відіграє вагомої ролі в економіці. Зокрема, загальний обсяг світового ринку факторингових послуг – більше трильйона євро, з яких 70% приходиться на Європу. В Україні в 2020 році обсяг послуг факторингу склав біля 36,6 мільярдів гривень, що трохи більше 1 мільярда євро. Це – в 66 разів менше, ніж в одній Польщі.

Основних причин слабкого розвитку вітчизняного факторингу декілька:

  1. Недостатня «популярність» факторингу серед українців. Багато боржників не знає про існування цього механізму;
  2. Низька платіжна дисципліна боржників;
  3. Недостатньо серйозний захист прав кредиторів;
  4. Недосконалість законодавства, судової системи, виконавчої служби;
  5. Трудомісткість процесу факторингу для Фактора. Від останнього вимагається одночасно організувати процес обліку і контролю для великої кількості боржників.

Окремо хотілося б виділити питання недостатнього захисту прав кредиторів. Коли Фактор купує пул кредитів у банку, то в цьому пулі завжди присутні декілька боржників з якими існує ризик затримки платежів. При цьому Фактор на даному етапі ще не володіє про них повною інформацією (на відміну від банку), і коли мова заходить про прямий контакт, то не всі дебітори на нього охоче йдуть. Все це збільшує ризик неплатежів і створює дискомфортні умови як для Фактора, так і для боржника. Тому всебічне посилення захисту прав кредиторів є однією з найважливіших умов, необхідних для активізації розвитку факторингу в Україні.

Також варто приділити увагу всебічному впровадженню електронного документообігу, який спростить усі процеси та дасть зелене світло сервісам електронного факторингу, з автоматичним процесом внесення даних.

Справжня допомога бізнесу — це факторинг

Варто зазначити, що протягом цього року НБУ вжив чималих заходів спрямованих на пожвавлення ситуації. Наприклад, поліпшилось адміністрування факторингових компаній. До середини 2020 року факторинг банків регулював НБУ, а факторинг факторингових компаній – Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг.  З 1 липня 2020 року НБУ взяв на себе повноваження по регулюванню факторингу як фінансової послуги в усіх сферах.

Одночасно була впроваджена так звана «Біла книга» з розвитку факторингу і анонсована низка ініціатив, завдяки яким в Україні, нарешті, відбудеться факторингова реформа. І якщо дійсно вдасться втілити в життя все заплановане, то можливо вже протягом 2021-2022 років факторинг зможе зайняти належне місце серед фінансових інструментів українського бізнесу.

Володимир Поляков, адвокат, директор ТОВ «ФК «Стандарт Кепітал»

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *