Відступлення прав вимоги і факторинг

У попередній статті ми проаналізували питання можливості відступлення кредитором своїх прав вимоги до боржника. Оскільки факторинг передбачає зміну Кредиторів для Боржника, то сьогодні пропонуємо далі розвинути тему відступлення і розглянути низку важливих моментів, присвячених процедурі та механізму цього правочину.

Відступлення права вимоги можуть відбуватися шляхом укладення договору цесії та договору факторингу. У нашому блозі вже розглядались відмінності між цесією та факторингом. А отже, Вам вже має бути зрозуміла різниця між ними. Тому всі аспекти та відмінності, які стосуються зазначеного питання ми в цій статті торкатися не будемо.

Форма договору на відступлення права вимоги

Почнемо з форми договору на відступлення права вимоги. Цивільним законодавством встановлені вимоги щодо форми договору відступлення права вимоги. Зазначений договір повинен мати ту саму форму, що і основне зобов’язання. Таким чином, кредитний договір укладається у простій письмовій формі. А саме – умови договору мають бути зафіксовані письмово у документі, який підписаний обома сторонами. Відповідно до цього договір відступлення прав вимоги за кредитним договором також повинен бути у простій письмовій формі.

Іпотечний договір як застава

Тепер зачепимо такий важливий нюанс, як застава. Як вже було зазначено, кредитний договір може бути забезпечений заставою. Застава це певна гарантія належного виконання кредитних зобов’язань. У свою чергу різновидам застави є договір іпотеки, тобто надання Боржником у заставу нерухомого майна.

На відміну від кредитного договору іпотечний договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. На підставі цього, можна говорити про необхідність нотаріальної реєстрації при укладенні договору відступлення прав вимоги за іпотечним договором.

За чинним законодавством Первинний кредитор повинен передати Новому кредитору всі документи, які він має по зобов’язанням, що передаються та інформацію, яка є у Первинного кредитора та яку він вважає за важливе передати новому. Для цього до договору, яким засвідчується перехід прав вимоги додається акт прийому передачі документів, які має Первинний кредитор. Передання документів є доказом переходу права вимоги, який Новий кредитор надає Боржнику для підтвердження належності відступлення прав вимоги за його зобов’язаннями. Це необхідно зробити, наприклад, при відправленні Боржнику Повідомлення про заміну кредитора у зобов’язанні.

Крім того, існують інші нюанси укладення та супроводження договору відступлення прав вимоги за кредитними та іпотечними договорами. Вони складають великий масив знань, вмінь та навиків, які Вам може надати Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал».

Молдованов Д.В., провідний юрисконсульт ТОВ «ФК «Стандарт Кепітал»

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *