Як Факторинг допомагає бізнесу?

Природньо, що підприємства та інші суб’єкти господарювання вступають у взаємовідносини з контрагентами. Наслідки таких взаємовідносин бувають різними. Наприклад, у одного із вказаних суб’єктів може виникнути заборгованість перед іншим. Для багатьох українських підприємців накопичення боргів вважається нормою. Боржники розглядають це як частину господарчої діяльності та не поспішають їх повертати.

З іншого боку існують Кредитори, тобто ті компанії, яким Боржники винні гроші. Нерідко, компанії-кредитори мають проблеми із розвитком. Це пояснюється тим, що певний відсоток коштів, які можуть йти на відкриття нових напрямків у бізнесі, закупівлю нового обладнання чи технологій, розширення штату працівників тощо, перебувають у боржників. Фактично то є «мертві гроші», які не приносять жодної економічної вигоди підприємству. В певних обставинах, компанія-кредитор, на папері доволі успішна, може навіть мати проблеми зі сплати заробітної плати та інших обов’язкових платежів. Наслідком може стати прийняття рішення про визнання підприємства банкрутом. І це лише тому, що компанії-кредитору вчасно не повернули борги недобросовісні Боржники.

Що робити, для того, щоб уникнути вказаного розвитку подій?

Існує декілька шляхів вирішення даної проблеми. Проте найкраще це робиться із залученням професіоналів. Зокрема, звернувшись до юридичної компанії, яка компетентна у питаннях стягнення заборгованостей. В Україні на професійній основі зазначеними питаннями займаються Факторингові компанії. Факторинг (механізм його дії дивиться у цій публікації) сьогодні є одним з найефективніших механізмів повернення заборгованності.

Після звернення до такої компанії кредитор, в залежності від побажань та мети, може вибрати одну із наступних моделей:

Факторинг у класичному розумінні

Суть діяльності Факторингової компанії полягає у наданні фінансування Первісному кредитору (тобто підприємству, яке надало у користування боржнику певні кошти) певного фінансування, у свою чергу Первісний кредитор відступає право вимоги до боржника Факторинговій компанії.

Переваги такої моделі:

  • Підприємство має можливість перекласти проблему із дебіторською заборгованістю на Факторингову компанію та займатись поточною діяльністю. В свою чергу Факторингова компанія зможе більш ефективно здійснити управління боргом;
  • Відсутність касових розривів. Тобто, Факторингова компанія профінансує певну частину заборгованості боржника та позбавить Підприємство необхідності стягувати з боржника кошти;
  • Право вимоги за вказаною заборгованістю переходить до Факторингової компанії.

Інша модель діяльності Факторингової компанії (не класична)

У цій моделі, Факторингова компанія бере на себе в управління дебіторську заборгованість. Однак при цьому фінансування діяльності зі стягнення заборгованості покладається на Кредитора.

Факторингова компанія повертає кредитору дебіторську заборгованість, шляхом позовної діяльності та тісної взаємодії із боржниками. Допомога надається в рамках діючого Законодавства України. В першу чергу, консультативною діяльністю, професійним веденням переговорів, складанням позовів до боржника та ведення судового процесу від початку до завершення – погашення заборгованості. В даному випадку заборгованість погашається в повному обсязі. Більша частина коштів, які кредитор витратив на послуги Факторингової компанії компенсуються боржником.

Крім того, Факторингова компанія може допомогти Первісному кредитору перетворити дебіторську заборгованість у фінансовий актив та продати її на відкритих торгівельних майданчиках. Сьогодні великого поширення на фінансовому ринку отримали електронні торгівельні майданчики. Через них Факторингова компанія допоможе продати дебіторську заборгованість іншій людині, підприємству чи організації.

При використанні зазначеного інструменту необхідно пам’ятати, про певні особливості:

  • продаж вказаного фінансового активу займе певний час;
  • є певний ризик відсутності попиту на вказаний актив;
  • необхідно буде зробити певний дисконт (скидку) при продажі, тобто втратити певну частину заборгованості (саме розмір дисконту залежить на попит покупців фінансового активу).

Отже, коли Ви власник підприємства, якому інша особа чи компанія винні гроші, і всіляко гальмують процес повернення або взагалі не бажає повертати борги, то найкраще Вам допоможе Факторингова компанія. Вона позбавить Вас такого тягаря, як дебіторська заборгованість та полегшить процес отримання коштів, які були заборговані Вам.

Молдованов Д.В., Ph.D., провідний юрисконсульт ТОВ «ФК «Стандарт Кепітал»

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *